Από τις Σπουδές στην Αγορά Εργασίας

Από τις Σπουδές στην Αγορά Εργασίας

Το Cyprus College Λεμεσού, θα πραγματοποιήσει σεμινάριο με Θέμα "ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" την Τετάρτη 02/05/2018 και την Δευτέρα 07/05/2018 η ώρα 15:00-18:00.

Δικαίωμα συμμετοχής: Απόφοιτοι φοιτητές 2018, η παρουσίαση θα γίνει από την  κ. Νίκη Τρύφωνος, Καθηγήτρια στο πρόγραμμα Γραμματειακών σπουδών.