ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (CPDs)

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (CPDs)

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College ανακοινώνει την έναρξη των προγραμμάτων / σεμιναρίων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development Seminars) για το Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι εγκεκριμένοι λογιστές με εκτενή επαγγελματική εμπειρία σε χρηματοοικονομικά, λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα. Τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνονται στη Λευκωσία και Λεμεσό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

 • Restructuring for Better Performance
 • Corporate Governance Practices for Fraud Management
 • Project Management - A practical Approach
 • Macroeconomic impact on business operations
 • IFRS Update IFRS 5 + 19
 • Δεξιότητες Άριστης Εξυπηρέτησης για στελέχη πρώτης γραμμής
 • Fraud Awareness II
 • IFRS Update IFRS 16
 • Fraud Investigations - Interviewing techniques
 • Δεξιότητες Άριστης Εξυπηρέτησης για διευθυντικά στελέχη
 • Introduction to Business Valuation
 • Setting up a small internal audit function
 • Client identification and KYC process as part of an effective audit plan

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποτείνεστε στη Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College στον ιστότοπο http://sps.cycollege.ac.cy, στο τηλέφωνο 22 713 230 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση profstud@cycollege.ac.cy