ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

 

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

 

ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΣ

ΠΟΥ

Τετάρτη 20/09/2017

 

09:00πμ – 11:00πμ

Πρόγραμμα:

 

▪ Αισθητική Δίπλωμα – 1ο έτος

▪ Αισθητική Πτυχίο – 1ο έτος

Αμφιθέατρο

(#001)

Τετάρτη 20/09/2017

 

11:30πμ – 13:30μμ

Πρόγραμμα:

 

▪ Διοίκηση Επιχειρήσεων Δίπλωμα – 1ο έτος

▪ Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχίο – 1ο έτος

 

Αμφιθέατρο

(#001)

Πέμπτη 21/09/2017

 

09:00πμ – 11:30πμ

Πρόγραμμα:

Γραμματειακές Σπουδές Δίπλωμα – 1ο έτος

▪Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Δίπλωμα – 1ο έτος

Αμφιθέατρο

(#001)

Πέμπτη 21/09/2017

 

18:00μμ – 20:00μμ

Πρόγραμμα:

▪ Λογιστική Δίπλωμα – 1ο έτος

▪ Ιατρικός Επισκέπτης Δίπλωμα – 1ο έτος

▪ Διοίκηση Επιχειρήσεων Δίπλωμα – 1ο έτος

▪ Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχίο – 1ο έτος

Αμφιθέατρο

(#001)